Biuro Biegłych Rewidentów BILANS
     

Biuro Biegłych Rewidentów "BILANS" jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu w dniu 11.01.1989 roku pod numerem 484, kapitał udziałowy 50 000,00.

Wszyscy biegli rewidenci zatrudnieni w naszej firmie posiadają znaczący dorobek zawodowy.

Uprawnienia do badania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.10.1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie ( Dz. U. z 2001r. nr 31, poz. 359) BBR „ BILANS” spółka z o.o. uzyskała w dniu 25.06.1996r., otrzymując wpis na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 1456.

Od momentu wpisania spółki na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, rozpoczęła ona działalność audytorską.

Przedmiotem działalności spółki oprócz badania sprawozdań finansowych jest pozostała działalność, określona przepisami ustawy o biegłych rewidentach:

  • doradztwo podatkowe,
  • wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii ekonomiczno - finansowych,
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • nadzór i konsultacje w sprawie prawidłowego prowadzenia ksiąg,
  • przeglądy sprawozdań finansowych.

KONTAKT

Biuro Biegłych Rewidentów "BILANS" Sp. z o.o.
NIP 894-10-26-591
ul.: Braniborska 2/10 pok. 13
53-680 Wrocław
tel/fax.: 0 prefiks 71 359 06 18
e-mail: biuro@bbr-bilans.pl

Prezes
Marianna Gaca
tel.: 0604960678
e-mail: gaca@bbr-bilans.pl

Wiceprezes
Beata Brodecka
tel.: 0785877785
e-mail: brodecka@bbr-bilans.pl